Laparoskopik Girişimler

Son on yıllarda cerrahi alanında çığır açan ve artık pek çok hastalığın cerrahi tedavisinde kullanılabilen Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopik Cerrahi) hastanemizde genel cerrahi, jinekoloji, ortopedi ve üroloji branşlarında uzun yıllardan beri uygulanmaktadır.