ÇOCUKLUK AŞILARI ZARARLI MI?

Aşıların gereksiz olduğunu hatta zararlı olduğunu iddia eden kişi ve gruplara kısaca “aşı karşıtı” denmektedir. Bu kişi ve guruplar, maalesef gittikçe artmakta ve toplum içinde de kendilerine bir taraftar gurubu bulmaktadırlar. İşin kötüsü  bu taraftar gurubu sadece çağdışı, tutucu, bilimden bihaber kişiler değil maalesef, kendisini modern ve çağdaş ve bilgili gören kişilerden de oluşmaktadır. Birinci guruptakiler, maalesef hiç okumamakta, sadece kendilerine yön veren cahil veya kötü niyetli çağdışı kişilerin yönlendirmesine kapılmaktadırlar. Bu ikinci gurup ise, okumak öğrenmek yerine, sosyal medya ve diğer kolay haber / bilgi paylaşımı yapılan mecralardan aldıkları mesajlarla karar vermektedirler.

Cehalet cesaret getirir sözü çok önemlidir. Cahil olmak için okumamış yazmamış olmak yeterli değildir. İyi bir eğitim aldığı halde, kendisini bilime adamamış, bilime inanmamış insanlar da cahil olabilirler. İşin kötüsü bunların cehaleti, kör cahil olan insanlardan daha büyük bir zararı topluma enjekte edebilir. Dolayısı ile eğitimli olmak cehaleti ortadan tam anlamı ile kaldırmamaktadır. Eğer bu şahıs kendini eğitmeye devam etmezse, toplum içinde yarı cahil olarak kalır. Bu da çok zararlı bir durum demektir. Bu yarı cahiller insanlığın marsa gittiği bu yüzyılda, dünyanın tepsi gibi düz olduğunu bile iddia etmekte ve taraftar da toplamaktadırlar.

Aşı karşıtlığı da böyle bir olgudur. Maalesef azımsanmayacak taraftarları vardır ve toplum için bir tehlike oluşturmaktadırlar.

İnsan ömrü bundan 1000 -1500 sene kadar önce ortalama 35-40 sene iken, şimdi bazı ülkelerde ortalama 85 civarına çıkmıştır. Bu nasıl mümkün olmuştur? Kendimce bunları alt alta sıralayayım :

Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır.

 

Konumuz olan aşılara gelince;

Sevgili anne babalar!

Aşıların çocuklarımıza hiçbir zararı yoktur. Olamaz. Bırakalım, bir sürü hastalığa yol açma olasılığını, evvelce aşı yerlerinde oluşan kızarıklık bile artık görülmemektedir. Benim meslek hayatımın başında inanılmaz çok sayıda gördüğüm bir çok çocukluk yaşı hastalığını, artık genç doktorlarımız görmemekte, tanınmamaktadırlar. Bu, aşılar ile mümkün olmuştur. Bilimin bize kazandırdığı bu harika tıbbi girişimi değil baltalamak, onun karşısında olan yarı cahilleri ikna etmek insanlığa yapacağımız en büyük katkı olacaktır. (Güncelleme Tarihi:18.02.2020)

Uz.Dr.R. Süha ÜNÜVAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı